1.Condiţii generale

Următoarele condiţii generale de vânzare şi livrare se aplică tuturor relaţiilor comerciale dintre S.M. MICRA Trading srl şi clienţi, cu excepţia cazurilor în care există alte înţelegeri sau contracte scrise referitoare la condiţiile speciale oferite acestora. Comenzile se operează doar dacă acestea au fost transmise în scris ( prin e-mail sau fax ) şi sunt considerate ca fiind prelucrate doar după comunicarea scrisă de către S.M. MICRA Trading srl a prelucrării acestora.

S.M. MICRA Trading srl poate refuza comenzile ce nu respectă condiţiile generale descrise în acest document.

 

  1. Preţuri

Preţurile utilizate de S.M. MICRA Trading srl în relaţia cu clienţii săi sunt preţurile specificate în Lista Generală de Preţuri valabilă la data prelucrării comenzii (pentru livrări interne sau export ), cu aplicarea eventualelor discounturi sau condiţii speciale conform înţelegerilor scrise sau contractelor semnate anterior. Preţurile utilizate la întocmirea facturilor sunt cele stabilite la acceptarea scrisă a comenzii.

În cazul stabilirii preţurilor în valuta, cu specificarea pe factură a cursului valutar utilizat la facturare, dacă în intervalul facturare – achitare integrală a facturii, cursul valutar are o creştere mai mare de 2%, clientul este de acord cu facturarea diferenţei de curs şi acceptă plata acesteia în termen de maximum 10 zile.

S.M. MICRA Trading srl îşi rezervă dreptul de modificare a listei de preţuri şi a costurilor de ambalare şi expediere a produselor fără o notificare prealabilă.

 

  1. Termen de plată – monedă

S.M. MICRA Trading srl îşi rezervă dreptul de a cere plăţi în avans sau odată cu prelucrarea comenzii cu sau fără aplicarea unui discount suplimentar. Pentru acceptarea plăţilor la un termen ulterior livrării produselor este necesar acordul scris al S.M. MICRA Trading srl. În acest caz, în lipsa unor înţelegeri scrise ce convin asupra altor termene de plată, valoarea facturilor emise trebuie să fie înregistrată în contul S.M. MICRA Trading srl în maximum 30 de zile de la emiterea acesteia, fără deducerea oricăror taxe sau comisioane de orice fel.

Valoarea facturilor este exprimată şi plata acestora trebuie efectuată în Euro pentru livrările în afara României şi în LEI pentru livrările interne, după cum este specificat pe factură.

 

  1. Plăţi cu întârziere

În cazul efectuării cu întârziere a plăţilor de către client, S.M. MICRA Trading srl are dreptul de a emite o factură de penalităţi de întârziere a plăţii, la o valoare egală 0,3%/ zi de întârziere din valoarea totală a debitului restant. Facturile de penalităţi de întârziere se supun acelorlaşi clauze ca facturile emise pentru produse sau servicii către clienţi.

În cazul depăşirii repetate a termenelor de plată, S.M. MICRA Trading srl poate sista orice livrare către respectivul client, reziliînd de asemenea unilateral eventuale contracte sau înţelegeri scrise anterioare.

 

  1. Condiţii de livrare

Preţurile, condiţiile de livrare şi de transfer a riscurilor se supun condiţiilor şi termenilor EX-WORKS conform INCOTERM 2000, ambalajul standard fiind inclus. Facturile sunt emise la livrarea produselor. Transferul riscurilor pentru fiecare livrare în parte se face în condiţiile stabilite. În mod normal, produsele comandate de client vor fi furnizate de S.M. MICRA Trading srl în maximum două zile de la data prelucrării comenzii şi a remiterii în scris a confirmării acesteia. S.M. MICRA Trading srl poate informa clientul cu privire la o altă dată de livrare a produselor, această dată fiind considerată acceptată de client dacă  acesta nu notifică în scris S.M. MICRA Trading srl cu privire la anularea comenzii sau neacceptarea termenului de livrare în termen de maximum două zile.

 

  1. Garanţii

Specificaţiile tehnice, destinaţia şi modul de utilizare a produselor livrate de S.M. MICRA Trading srl sunt specificate în manualele de utilizare şi pe talonul de garanţie ce le însoţesc. Produsele ce nu sunt conforme specificaţiilor tehnice vor fi schimbate în mod gratuit de S.M. MICRA Trading srl dacă reclamaţia clientului va fi recepţionată în cel mult trei zile de la data livrării. Nici un retur de produse nu este acceptat fără o înţelegere scrisă anterioară.

 

  1. Litigii

Termenii şi condiţiile stipulate în documentul de faţă se supun legilor valabile pe teritoriul României; orice dispută cu privire la respectarea acestor condiţii, în cazul nesoluţionării pe cale amiabilă între părţi, va fi judecată şi soluţionată de Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Timişoara.

 

  1. Dreptul de proprietate

În cazul plăţilor la termen, stipulate prin înţelegeri, contracte sau acte adiţionale, transferul proprietăţii asupra produselor livrate de către S.M. MICRA Trading srl se va face către client doar după achitarea integrală a acestor produse şi a eventualelor penalităţi de întârziere datorate în cazul depăşirii termenului de plată, conform articolului 4.

În cazul întârzierilor la plată, conform articolului 4, S.M. MICRA Trading srl îşi rezervă dreptul de a-şi recupera produsele neachitate, de oriunde s-ar afla acestea, cheltuielile de transport fiind acceptate şi suportate integral de către client.

În cazul neacceptării de către client a condiţiilor specificate în acest articol 8, S.M. MICRA Trading srl îşi rezervă dreptul de a nu prelucra comanda acestuia.